Kalendář akcí

DUBEN
10. dubna    Soaré se Štorchem (od 14:00 hod.)

16. dubna    Velikonoční zábava v hospodě v Sokolovně

18. dubna    Velikonoční oběd na Zámku

23. dubna    stavění Májky a úklid Lobče

30. dubna    pálení čarodějnic


ČERVEN

4. června      Dětský den a kácení májky

10. a 11. 6.  Veteránské roje


ZÁŘ
Í

25. září   Houbobraní na Zámku

PROSINEC

Mikuláš v Lobči

Adventní koncert v kostelíku


*pořadatel
é si vyhrazují možnost doplnění anebo změny termínů