Kulturní život v obci

Koupě budovy pošty

Na konci srpna byla podepsána kupní smlouva na budovu pošty v Lobči. Poštu Partner tedy budeme provozovat ve svém. V budoucnu plánujeme rekonstrukci prostor a vybudování obecních nájemních bytů a modernizaci prostor, ve kterých službu obec provozuje.

Rybářské závody a HOUBOBRANÍ

V září proběhly dvě již tradiční akce, a to rybářské závody a Houbobraní.

Obě akce se moc povedly a jsme rádi, že se těší nemalé účasti.

Hospůdka v sokolovně

K poslednímu srpnu skončil panu Lukášovi Holanovi pronájem Hospůdky v sokolovně. I přes inzerát ve Mšensku a na stránkách obce se bohužel nepřihlásil žádný nový provozovatel.

Nadále bude sloužit na pořádání obecních akcí, či k jednorázovému pronájmu.

 

Změny tarifu Pražské integrované dopravy

Od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy.

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo.

Více informací naleznete zde: www.pid.cz/zmenatarifu

Výměna veřejného osvětlení

Aktuálně probíhá postupná výměna veřejného osvětlení za úspornější LED lampy. V případě, že byste si všimli nefunkčního osvětlení, kontaktujte, prosím, paní Fürstovou na tel. čísle 607 630 807

Výsadba rybízů v třešňové aleji

V třešňové aleji za Lobčí se letos vysázelo několik nových rybízů jako připomínka dnes již zrušené rybízárny, po které zbyly jen dva keříky pod starou třešní.
Moc děkujeme Martinovi a jeho zahradnictví za rybízy a pomoc při sázení.
 

Instalace boxovacího pytle

Do naší posilovny byl nainstalovaný boxovací pytel – tak neváhejte a přijďte dát sobě i jemu pořádně do těla.

Nový křížek před/za Lobčí

Z kraje jara byla instalována maketa křížku, který stával na křižovatce před Lobčí.
Těšíme se na realizaci toho opravdového.
Bude to pecka!
 

Velikonoční putování

Velikonoční putování mám už skončilo, a tak bychom rádi poděkovaly všem dětem a jejich rodičům za milé ohlasy. Budeme se těšit na další společná dobrodružství. Každopádně, stezku kolem Lobče si můžete projít kdykoli 😉