O naší obci

Vítejte v obci Lobeč

Je to malá ves, nacházející se 300-340 m n. m., 6 km severovýchodně od města Mšena.

V horní části obce se nachází barokní zámek z roku 1654, přestavěn v letech 1724 a 1883. Po 2. světové válce zde byla rehabilitační pobočka pražské léčebny neuróz, po roce 1989 byl zámek vrácen původním majitelům rodině Šimonkových.

Kostel Povýšení sv. Kříže (rovněž v horní části vsi), jež byl původně gotický, byl ve 14. stol. připomínán jako farní a kolem roku 1532 přestavěn a později barokně opraven. Na vnější jižní stěně lodi je zazděna velmi špatně čitelná pískovcová deska s letopočtem 1532 a se jménem Husovým.

Lobeč je rodištěm skladatele Václava Emanuela Horáka (1800–1871) a působištěm spisovatele Eduarda Štorcha (1878–1956), jednoho z objevitelů místních archeologických nálezů. Spisovatel je pohřben na místním hřbitově a na jeho počest obec Lobeč zřídila muzeum.

V samotném srdci obce se nachází i nádherně zrekonstruovaný Pivovar Lobeč, jež se stal technickou památkou, stejně tak vynikající Cidérka Lobeč.

Blízké okolí láká k výletům, například na Vrátenskou rozhlednu nebo na Housecké vrchy.