Pozvánka na veřejné zasedání č.01 ZO Lobeč dne 18.12.2018

INFORMACE
o
konání  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lobeč

Lobeč v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání veřejného zasedání č.01 Zastupitelstva obce Lobeč.

Místo konání: Budova obecního úřadu č.p. 43
Doba konání:  18.12.2018 od 18:00 hod.

Návrh programu:

  1. Zahájení a informace o svolání
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu
  5. Schválení rozpočtu obce Lobeč na rok 2019
  6. Různé

Ing. Jaromír Šimonek, v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 6.12.2018

pozvanka na ZO c01-181218