Aktuality

Rybářské závody a HOUBOBRANÍ

Jak jsme již avizovali během července, čekají nás (pokud se nezmění podmínky pro pořádání veřejných volnočasových akcí) rybářské závody. A to konkrétně v sobotu 11.9.2021. Občerstvení bude zajištěno 🙂

Taktéž bychom Vás rádi pozvali na již tradiční HOUBOBRANÍ na zámku v Lobči, a to přesně o týden později, tedy 18.9.2021.

Moc se na Vás všechny zúčastněné těšíme a přejeme příjemné letní dny plné zdraví, klidu a pohody.

Pronájem obecní hospody

Obec Lobeč pronajme od září 2021 zavedenou Hospodu v Sokolovně. Přihlášku včetně stručného podnikatelského záměru zasílejte na lobec@seznam.cz do 20. srpna 2021.

Změny tarifu Pražské integrované dopravy

Od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů. Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojen, je nutné upravit ceny jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy.

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo, například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd. Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.

Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Více informací naleznete zde: www.pid.cz/zmenatarifu

MUDr. Hartlová – dovolená

Upozornění na dovolenou paní doktorky Hartlové, a to v termínu od:

2.8. – 13.8.2021

Rekonstrukce v muzeu

Velmi nás těší Váš zájem o muzeum Eduarda Štorcha. V tuto chvíli probíhá intenzivní rekonstrukce interiéru i expozice. 

Až se budou práce blížit ke zdárnému konci, dáme Vám včas vědět termín otevření.

Muzeum bude doplněno moderní technologií za přispění dotace SZIF a Evropského programu Museos vivos (Prestižně oceňovaný španělský program pro zaktraktivnění malých vesnických muzeí. Lobečské muzeum je jediné v ČR, které tuto dotaci využívá.) Při příležitosti stavebních úprav a instalace technologické části bude upravena a inovována také samotná expozice a výtvarně prostorové řešení interiéru. Libreto výstavy se nově více zaměří na osobnost Eduarda Štorcha jako učitele a inovátora školství, amatérského badatele, spisovatele ale i v civilní rovině jako souseda, přítele a možná i podivína. Archeologická část expozice bude svou strukturou inspirována známými Štorchovými díly Lovci mamutů a Minehava. Prostory dále nabídnou univerzální prostor pro workshopy, setkání, promítání nebo interaktivní hry a malou Štorchovu knihovnu. Bude zaměřena pro děti i dospělé.

Na úpravy muzea by měla dále navázat tematická stezka Eduarda Štorcha, která návštěvníky zavede na místa spojená s románem Minehava, ale představí také 1:1 některé Štorchovy výukové metody.

Moc se na Vás těšíme 🙂

Vizualizace k nahlédnutí