Aktuality

Výstraha – nebezpečí požáru

na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11. 5. 00:00 hod. do 12. 5. 24:00 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno.

Poplatek pro podnikatele

Podle nové obecně závazné vyhlášky o odpadu a místních poplatcích, mohou podnikatelé s provozovnou v Lobči předávat vyprodukovaný tříděný odpad do obecních kontejnerů, a to po uhrazení poplatku za odpad ve výši 1 200 Kč.  Splatnost poplatku je pro rok 2022 do 31. května 2022. Platit lze v hotovosti na obecním úřadu anebo převodem na účet č. 123-4684150277/0100 (variabilní symbol IČ podnikatele).

Pojeďte s námi na Kokořínsko

víkendový jízdní řád PID zde: Kokorinsko_cyklo_od_1_5_2022_A4

Změna v trasách linek 668 a 696

linka 668
Spoje jedoucí trasou přes Chorušice,Velký Újezd budou dočasně vedeny obousměrně odklonem přes Choroušky a Stránku do Mšena. Zastávka „Mšeno,Mělnická“ bude dočasně zrušena. Vybrané spoje linky 668 nebudou zajíždět do zastávek „Kanina,žel.zast.“ a „Chorušice,Velký Újezd“.

linka 696
Linka 696 bude vedena obousměrně odklonem přes Choroušky a Stránku do Mšena. Z důvodu uzavírky dojde ke změně sledu zastávek mezi Nebužely a Mšenem. Zastávka „Mšeno,Mělnická“ bude dočasně zrušena.

Výlukové jízdní řády naleznete na stránkách:
https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Uzavírka silnice II/273 – od 11. 4. – 1. 11. 2022