Aktuality

Masopust bude!!!

a to 26. února 2022 od 13. hodin

 

Novoroční dopis

Vážení spoluobčané,

v úvodu tohoto dopisu Vám jménem svým i jménem zastupitelů obce Lobeč přeji pevné zdraví, milé lidi kolem sebe, rozumné a prozíravé politiky, pohodu, klid, mír a taky hodně štěstí v novém roce 2022.

V právě skončeném roce nás opustil náš všemi milovaný pan starosta Jaromír Šimonek a na nás zastupitelích bylo, abychom se s plnou vervou ujali a dokončili jím započatou práci.
Jestli se to podařilo, je na Vašem posouzení. Jako jeho nástupkyně Vám předkládám přehled toho, co jsme jako zastupitelé obce pro Vás i pro naši obec vykonali.

od ledna provozujeme v Lobči Poštu Partner a to 3 hodiny každý pracovní den
od října je obec majitelem budovy Pošty, kde po rekonstrukci vybudujeme moderní prostory pro provoz pošty a obecní nájemní byty

i v covidové době jsme uspořádali několik obecních akcí večeři pro seniory, tradiční rybářské závody a rozsvěcení vánočního stromečku

dokončujeme rekonstrukci Muzea E. Štorcha, které bude zařazeno do sítě evropských muzeí

získali jsme dotaci a vysadili 50 nových stromů a započali s výstavbou křížku v místě, kde kdysi stával (výjezd z obce směrem na Vrátno)

zahájili jsme postupnou obnovu a výměnu za úspornější provoz veřejného osvětlení máme hotovo téměř 70%

opravili jsme odpady v Sokolovně, zakoupili kuchyňský nábytek, zrepasovali kotel a pořídili nová krbová kamna tak, aby hospoda byla připravena k provozu v roce 2022

nejnovější aktuality a důležité informace pravidelně zveřejňujeme na stránkách obce (www.obeclobec.cz)

a hlavně sestavili jsme vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2022

naše plány tím nekončí, v tomto roce bychom rádi…

revitalizovali centrum obce
už v lednu zahájili provoz Muzea E. Štorcha

zahájili rekonstrukci budovy pošty nejdříve úřadovnu a pak nájemní byty

Dále bych Vás ráda informovala o změnách, které nás v tomto roce čekají.

Vzhledem k růstu cen za odvoz odpadu, přikročili jsme ke zvýšení místního poplatku za odpad na 700 Kč za osobu. Nově je možnost zaplatit poplatek ve více splátkách. Chceme motivovat všechny ke třídění odpadu, budeme rozšiřovat dosavadní počet sběrných míst o stanoviště „na skále“.

I v roce 2022 se budeme snažit, aby naše práce, kterou pro obec děláme, byla vidět. Jsme Vám k dispozici každý čtvrtek v době od 15,30 do 17,30 hod., na emailu lobec@seznam.cz anebo na telefonu 607 630 830, případně kdykoli jindy po předchozí domluvě.

Budeme rádi za Vaši pomoc při přípravě obecních akcí, za Vaše náměty a za účast na dění v obci.

Pevně věřím, že se nám společné dílo podaří!


Eva Svěrčinová a zastupitelé

 

Kotlíkové dotace pro rok 2021+

Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun. 

Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.

Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ (v příloze článku).

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Více informací zde: Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+

Otázky a odpověi zde: Otázky a odpovědi – kotlíkové dotace 2021+

 

 

Rekonstrukce v muzeu

Velmi nás těší Váš zájem o muzeum Eduarda Štorcha. V tuto chvíli probíhá intenzivní rekonstrukce interiéru i expozice. 

Až se budou práce blížit ke zdárnému konci, dáme Vám včas vědět termín otevření.

Na úpravy muzea by měla dále navázat tematická stezka Eduarda Štorcha, která návštěvníky zavede na místa spojená s románem Minehava, ale představí také 1:1 některé Štorchovy výukové metody.

Moc se na Vás těšíme 🙂

Vizualizace k nahlédnutí