Aktuality

Kominík 25. a 27. 8. 2022

Ve dnech 25. 8. a 27. 8. 2022 bude v obci kominík – kontrola spalinových cest a čištění komínů. Zájemci se mohou hlásit na telefon 607 630 807 nebo
e-mail lobec@seznam.cz do 18. 8. 2022.

Výluka 668, 696 a zavedení NAD X696 – uzavírka silnice II/273 Nebužely-Mšeno (2.etapa)

Sezónní víkendové spoje linek 693 a 695 od 1. 7. 2022

linka 693, linka 695

Pojeďte s námi na Kokořínsko

víkendový jízdní řád PID zde: Kokorinsko_cyklo_od_1_5_2022_A4

Uzavírka silnice II/273 – od 11. 4. – 1. 11. 2022