Aktuality

Hospůdka v sokolovně

K poslednímu srpnu skončil panu Lukášovi Holanovi pronájem Hospůdky v sokolovně. I přes inzerát ve Mšensku a na stránkách obce se bohužel nepřihlásil žádný nový provozovatel.

Nadále bude sloužit na pořádání obecních akcí, či k jednorázovému pronájmu.

 

Koupě budovy pošty

Na konci srpna byla podepsána kupní smlouva na budovu pošty v Lobči. Poštu Partner tedy budeme provozovat ve svém. V budoucnu plánujeme rekonstrukci prostor a vybudování obecních nájemních bytů a modernizaci prostor, ve kterých službu obec provozuje.

 

HOUBOBRANÍ

Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční HOUBOBRANÍ na zámku v Lobči, a to v neděli 19.9.2021.

Moc se na Vás všechny zúčastněné těšíme!

 

Rekonstrukce v muzeu

Velmi nás těší Váš zájem o muzeum Eduarda Štorcha. V tuto chvíli probíhá intenzivní rekonstrukce interiéru i expozice. 

Až se budou práce blížit ke zdárnému konci, dáme Vám včas vědět termín otevření.

Muzeum bude doplněno moderní technologií za přispění dotace SZIF a Evropského programu Museos vivos (Prestižně oceňovaný španělský program pro zaktraktivnění malých vesnických muzeí. Lobečské muzeum je jediné v ČR, které tuto dotaci využívá.) Při příležitosti stavebních úprav a instalace technologické části bude upravena a inovována také samotná expozice a výtvarně prostorové řešení interiéru. Libreto výstavy se nově více zaměří na osobnost Eduarda Štorcha jako učitele a inovátora školství, amatérského badatele, spisovatele ale i v civilní rovině jako souseda, přítele a možná i podivína. Archeologická část expozice bude svou strukturou inspirována známými Štorchovými díly Lovci mamutů a Minehava. Prostory dále nabídnou univerzální prostor pro workshopy, setkání, promítání nebo interaktivní hry a malou Štorchovu knihovnu. Bude zaměřena pro děti i dospělé.

Na úpravy muzea by měla dále navázat tematická stezka Eduarda Štorcha, která návštěvníky zavede na místa spojená s románem Minehava, ale představí také 1:1 některé Štorchovy výukové metody.

Moc se na Vás těšíme 🙂

Vizualizace k nahlédnutí