Projekty a dotace

STRATEGIE OBCE – program rozvoje obce

LOBEČSKÉ MUZEUM EDUARDA ŠTORCHA

Lobečské muzeum je první v ČR, které se zařadilo do prestižního projektu Museos Vivos. Muzeum je doplněno moderní technologií za finanční podpory Evropské unie.

Reg. č. 20/006/19210/120/089/000395

Obec Lobeč realizovala v letech 2020 – 2022 projekt„Muzeum E. Štorcha – příprava prostor“
Hlavním cílem projektu byla revitalizace výstavních prostora  a zavedení nového režimu návštěvnického přístupu a podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova 2014+ prostřednictvím MAS Vyhlídky,z.s.