Zastupitelstvo a kontakty

starostka:                   Ing. Zuzana Pavlíková Šimonková
místostarostka:          Mgr. Eva Svěrčinová

zastupitelka                  Libuše Fürstová 
zastupitelka                  Olga Vanická
zastupitel                      Jiří Kratochvíl

 

Obec Lobeč vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním subjektu Obec Lobeč je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

Obec Lobeč má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Číslo účtu: 123-4684150277/0100
Banka: Komerční banka, a. s.

Identifikační číslo organizace (IČ): 00662194

 

Obec Lobeč

Lobeč 43
277 36 Lobeč
Telefon: + 420 607 630 807 – Libuše Fürstová
e-mail: lobec@seznam.cz
www.obeclobec.cz
IČ: 00662194
ID datové schránky: 8n7amyx

úřední hodiny: čtvrtek 15:30 – 17:30

sledovat nás můžete také na Facebooku

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva