Zastupitelstvo

starosta:                    Ing. Jaromír Šimonek
místostarostka:         Mgr. Eva Svěrčinová 

zastupitelka                                                   Libuše Fürstová 
zastupitelka (předsedkyně kulturního výboru) Klára Güllová
zastupitel                                                      Jiří Kratochvíl 
zastupitel (předseda finančního výboru)          František Michoin
zastupitel (předseda kontrolního výboru)        Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.