Zastupitelstvo

Ing. Jaromír Šimonek  –  starosta obce

Mgr. Eva Svěrčinová  –  místostarosta             

Ing. Jan Pustějovský  – předseda kontrolního výboru

Ing. arch., Ing. Tereza Lemperová  –  předseda finančního výboru

Luděk Dohnalík

František Michoin

Libuše Fürstová