Zastupitelstvo

starostka:                   Mgr. Eva Svěrčinová
místostarosta:            Jiří Kratochvíl 

zastupitelka                                                   Libuše Fürstová 
zastupitelka (předsedkyně kulturního výboru) Klára Güllová
zastupitel (předseda finančního výboru)          František Michoin
zastupitel (předseda kontrolního výboru)        Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.