povinně zveřejňované informace

1. název Obec Lobeč
2. důvod a způsob
založení
Ústava a zákon o zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3. organizační strukturavolební období 2018 – 2022 starostka Ing. Zuzana Pavlíková Šimonková
místostarostka Mgr. Eva Svěrčinová
zastupitelka       Libuše Fürstová
zastupitelka       Olga Vanická                 
zastupitel          Jiří Kratochvíl    
4. kontaktní spojení:
adresa
úřední hodiny
telefonní číslo
emailové spojení
web
datová schránka

Obec Lobeč, Lobeč 43, 277 36 Lobeč
čtvrtek od 15,30 do 17,30 hod.
+ 420 607 630 807
lobec@seznam.cz
www.obeclobec.cz
8n7amyx
5. bankovní spojení              Komerční banka, a.s. | číslo účtu 123-4684150277/0100
6. identifikační číslo (IČ) 006 62 194
7. DPH nejsme plátci DPH               
8. dokumenty úřední deska
rozpočty
9. žádosti o informace            lze požádat písemně na poštovní adresu, emailem anebo prostřednictvím datové schránky (viz kontaktní spojení)
10. příjem a podání podnětů     lze podat písemně na poštovní adresu, emailem anebo prostřednictvím datové schránky (viz kontaktní spojení)
11. předpisy
nejdůležitější používané
předpisy vydané právní předpisy
zák. č. 128/200 Sb., o obcích
zák. č. 500/2006 Sb., správní řád
obecně závazné vyhlášky
12. úhrada za poskytování informací
sazebník úhrad
rozhodnutí nadřízeného orgánunemáme
není
13. licenční smlouvy    
vzory licenčních smluv  
výhradní licence      

nemáme  
nemáme
14. výroční zprávy podle zákona o poskytování informací výroční zpráva 2020
výroční zpráva 2021
výroční zpráva 2022
výroční zpráva 2023

STRATEGIE OBCE – program rozvoje obce