Rozpočtové opatření č. 5 – SOK

https://www.sdruzeniobcikokorinska.cz/assets/File.ashx?id_org=101515&id_dokumenty=1112